Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Firmware Requests / Re: Nieuwe Firmware voor de Dune HD Lite.
« Laatste bericht door DruidCtba Gepost op juni 05, 2018, 06:06:51 pm »
Hoe kun je de firmware van DUNE HD SOLO LITE 4K als FINAL (versie "170602_0154_r11" (stabiele versie)) zetten als er nog steeds problemen opgelost moeten worden? De meeste hebben betrekking op het standaard SMB DUNES-protocol, problemen die al in eerdere versies waren opgelost, zoals DUNE HD SMART D1.

1. Sommige BD ISO voeren BD MENU niet uit op het SMB-netwerk, sommige worden uitgevoerd als ze werden geconverteerd naar één ISO-bestand en niet in mappen, andere niet.

2. Ik kan geen verliesloze M4A (ALAC iTUNES) bestanden afspelen op mijn SMB-netwerk, het geeft foutmelding: bestand kan niet worden afgespeeld, maar als ik een USB-stick of USB aansluit op DUNE HD SOLO LITE 4K, wordt het probleemloos afgespeeld.

3. Ik kan geen dvd-bestandenmappen en dvd-ISO via het SMB-netwerk afspelen, het opent eenvoudigweg het dvd-menu niet.

4. Hoewel het is ingesteld op automatisch summieren van audio, respecteren mijn verliesloze audios niet het punt waar ik stopte en start ik het bestand elke keer dat ik het opnieuw probeer af te spelen, zowel op het SMB-netwerk als pendrivers en HD's aangesloten op de USB-poorten van DUNE HD SOLO LITE.

5. Automatisch hervatten wordt alleen uitgevoerd voor SACD-R ISO-audios DSD.

6. Ik heb veel tijd gevraagd om de DUNE sorteerinstellingen zo in te stellen dat het mijn laatste optie onthoudt, maar ik ben nog niet beantwoord, omdat ik veel bestanden heb gedownload in utorrent en omwille van het houden van zaad, ze blijven nog lang in deze map staan, verander dit alstublieft zodat het me doet denken aan mijn laatste sorteeropties voor bestanden.

7. Er is nog steeds geen ondersteuning voor SACD-R ISO voor hybride bestanden en momenteel speelt de DUNE HD SOLO LITE 4K alleen het STEREO-gedeelte van de SACD-R ISO en niet het 5.1 MULTI CHANNEL-gedeelte.

8. DUNE HD SOLO LITE 4K heeft nog geen ondersteuning voor het afspelen van MLP-standaard-DVDA-bestanden, maar speelt alleen AC3-audio af wanneer deze in de DVD bestaat.

Er is nog veel te doen in DUNE HD SOLO LITE 4K, vooral met betrekking tot het SMB-protocol dat al werkte voor alles wat ik hierboven liet zien in apparaten zoals DUNE HD SMART D1.

Ik hoop dat je de gebruikers van deze lijn van DUNE nog niet bent vergeten, omdat je dit product nog steeds op de markt hebt te koop en altijd al jaren de firmwares van de vorige producten hebt onderhouden en het altijd als respect voor de gebruikers hebt gezien. .

Att.

Druid®.

Postscriptum Items 2 en 3 waren al opgelost en hebben weer problemen gehad met deze nieuwste stabiele versie, hoe kan zoiets HDI deze nieuwste firmware als stabiel kunnen zetten als ze eerdere problemen terugkregen en de problemen die ik hierboven heb genoemd niet heb opgelost, ik heb e-mails lange tijd naar ondersteuning gestuurd en niets is opgelost?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How can you put the firmware of DUNE HD SOLO LITE 4K as FINAL (Version "170602_0154_r11" (stable version)) if it still has problems to be solved? Most of them concern the standard SMB DUNES protocol, problems that had already been solved in earlier versions such as DUNE HD SMART D1.

1. Some BD ISO do not run BD MENU on the SMB network, some of them run if they were converted to single ISO file and not in folders, others not so.

2. I can not play lossless M4A (ALAC iTUNES) files on my SMB network, it gives error: file can not be played, but if I connect a USB stick or USB to DUNE HD SOLO LITE 4K it plays smoothly.

3. I can not play DVD files folders and DVD ISO over the SMB network, it simply does not open the DVD's MENU.

4. Although it is set to auto-summaring of audios, my lossless audios do not respect the point I stopped and start the file every time I try to play them again, both on the SMB network as pendrivers and HD's connected to the USB ports of DUNE HD SOLO LITE .

5. Auto resuming is only run for SACD-R ISO audios DSD.

6. I've been asking a lot of time to set the DUNE sorting settings so that it remembers my last option, but I have not been answered yet, because I have many files downloaded in utorrent, and for the sake of keeping seed, they stay in this folder for a long time, please change this so that it reminds me of my last file sorting options.

7. There is still no support for SACD-R ISO for hybrid files, and currently the DUNE HD SOLO LITE 4K only plays the STEREO part of the SACD-R ISO and not the 5.1 MULTI CHANNEL part.

8. DUNE HD SOLO LITE 4K does not yet have support for playing MLP standard DVDA files, it only plays AC3 audios when they exist in them.

There is still a lot of things to do in DUNE HD SOLO LITE 4K, especially with regard to the SMB protocol that already worked for everything I showed above in devices like DUNE HD SMART D1.

I hope you have not forgotten the users of this line of DUNE, because you still have this product for sale in the market, and have always been maintaining the firmwares for many years of the previous products, and always put it as respect for its users.

Att.

Druid®.

P.S. Items 2 and 3 had already been solved these problems and have again had problems with this latest stable version, how can such a thing HDI can put this latest firmware as stable if they returned previous problems and did not solve the problems I mentioned above, I've been sending emails to support for a long time and nothing has been resolved?
2
Dune HD Solo Lite / Hoe het opzetten van een NFS server op Windows 10 Enterprise
« Laatste bericht door DruidCtba Gepost op mei 29, 2018, 05:23:43 pm »
Personal'm problemen met de SMB-protocol om lossless m4a en ISO BD menu te spelen.

Het gebeurt dat in een Russisch forum vertelde me die soepel draait op het NFS-protocol, en deed proeven, zelfs in de DUNE HD SOLO LITE te lopen, maar wat is niet aan mij uitgelegd in detail is hoe ik het opzetten van een NFS server op mijn Windows 10 Enterprise (gedownload omdat het heeft ondersteuning voor NFS, maar kan nergens vinden hoe het te configureren), zag ik dat heeft programma's zoals HaneWIN en WINnfsd gratis betaalde, maar ik weet niet hoe u hen zo kan ik mijn gedeelde mappen die hebben gelezen deze verschillende externe HDD en 2 interne HD op mijn bureaublad.

Ik moet ook weten hoe ik deze configuratie in DUNE HD SOLO LITE maken, weet niet hoe dat te doen, ik ben helemaal verloren en ik hoop dat ik deze antwoorden hier in dit forum, ik woon in Brazilië en ik gebruik google vertaler dus willen de fout verontschuldigen vertaling in zijn moedertaal.

Att.

Druid®.
3
Dune HD Pro 4K / Re: Bugs/feedback melden aan Dune over Pro 4K
« Laatste bericht door jowi Gepost op mei 28, 2018, 06:56:54 pm »
Hier ook een bug.

De Dune 4K Pro geeft vaak niet de correcte (HDR) metadata over HDMI. Met name de waardes voor maxCLL en FALL lijken willekeurig, of zijn onrealistisch grote getallen. Typisch voorbeeld is 4000/1000 voor maxCLL/FALL maar de Dune geeft bijv. 6526536562/7627357623 aan, of juist 0/0 etc.

De metadata is in te zien bijv. met behulp van een HDFury Vertex, dmv het On Screen Display.
4
Firmware Requests / Verzoek voor Dune 4K Pro firmware
« Laatste bericht door DuneLover Gepost op mei 25, 2018, 11:56:25 am »

Hi,

Hopelijk kan Dune het volgende fixen in de Dune 4K Pro

- Subtitles in MKV-files blijven op het scherm staan totdat er een nieuwe subtitle verschijnt
- 10-bit X264 MKV's werken niet
- Menu's voor Blu-ray / UHD ontbreken
- Auto EDID heeft problemen met detecteren 8/10/12-bit. Zo wordt bij 10-bit source altijd 8-bit gebruikt.
- Willekeurige system lock-ups (helaas nog niet kunnen herproduceren)
- Navigatie via display (in plaats van alleen weergeven tijd)
5
Dune HD Solo Lite / markeren als "gezien"
« Laatste bericht door eds Gepost op mei 25, 2018, 10:38:15 am »
hallo,

sinds kort in het bezit van een solo lite.
moet zeggen dat dit apparaat geweldig werkt, had hiervoor een Mede8er en eerder een rpi &Cubox i4 met Kodi.
het enig nadeel is dat de Dune geen vinkje plaatst wanneer een aflevering van een serie gezien heb, is deze optie echt niet aanwezig of zie ik iets over het hoofd ?

de Dune wordt gebruikt om met NFS te streamen vanaf een synology nas.

alvast bedankt voor het meedenken..
6
Dune HD Pro 4K / Bugs/feedback melden aan Dune over Pro 4K
« Laatste bericht door DuneLover Gepost op mei 15, 2018, 04:57:15 pm »
Hoi,

Ben de gelukkige bezitter van een Pro 4K. Had hiervoor een D1. Is er een plek om bugs/feedback aan Dune te melden? Dit zijn mijn eerste bevindingen:

- SSA subtitles in een mkv blijven op het scherm staan totdat er een nieuwe zin verschijnt.
- 10-bit x264-mkv's worden niet afgespeeld. (HEVC 10-bit werkt wel)
- De display van de Pro 4K toont alleen de tijd. Is het ook mogelijk om via de display door je mappen te navigeren, zoals met de D1 wel kon?

Thanks,

DuneLover
7
Firmware Requests / Re: Tips voor update
« Laatste bericht door Casa Gepost op mei 15, 2018, 09:08:24 am »
"Wat betreft punt 3; het decoderen van Dolby True HD gaat helaas niet door een beperking op chipset niveau, dit heeft te maken met rechten."

@EricR: Dat is dan niet best voor een mediaplayer! Geen goede keuze van chipset dus? Er is best veel content nu beschikbaar in True HD. Of werkt dat op geen enkele mediaplayer?
8
Firmware Requests / Re: Tips voor update
« Laatste bericht door Casa Gepost op mei 15, 2018, 09:01:31 am »
Johnberg, wat bedoel je met 'zoomt de filmscene zelf in'? Misschien doet je televisie automatisch zoomwerk voor je?

Zelf doe ik trouwens niet aan zoomen; ik kijk alles op het formaat dat wordt aangeboden door de filmmaker.
9
Dune HD Pro 4K Ultra / Wanneer, welke en hoeveel TB
« Laatste bericht door Gerritje Gepost op april 30, 2018, 02:43:14 pm »
Wachten duur lang zeggen ze wel eens  ??? maar is er al een datum bekend wanneer de Dune HD Pro 4K Ultra
in de schappen komt?

Is de Dune HD Pro 4K Ultra de uitgebreidste versie van alle nieuwe modellen die er nu uitkomen?

En weet iemand de maximale grote (TB) van de harddisk die ondersteunt word? van de Dune HD Pro 4K Ultra? want dit is zover ik weet nergens terug te vinden.
10
Firmware Requests / Re: Tips voor update
« Laatste bericht door johnberg Gepost op april 30, 2018, 12:49:12 pm »
Bedankt Eric,

Wat vind jij zelf eigenlijk van die traploze zoomfunctie, werkt alleen maar zoals het zou moeten als stap 2 "Vol scherm" niets doet.
In alle andere gevallen blijft de 21:9 aspectratio behouden en zoomt de filmscene zelf in, dit zie je op geen een mediaplayer.
Pagina's: [1] 2 3 ... 10